Biblioteca Ion Creangă

CategoryBiblioteci
LocationCentru
Rating
0.0
Status Closed nowOpens at 09:00 tomorrow

Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” este principala bibliotecă pentru copii din Republica Moldova, menținând un repertoriu național de publicații pentru copii și tineri, servind drept centru național de informare și documentare pentru literatura pentru copii, promovând educația tinerei generații prin oferirea accesului la patrimoniul cultural național și universal, la surse și tehnologii moderne de informare, la servicii, programe și activități cognitive și culturale. Biblioteca pentru copii se dezvoltă și online, cu sesiuni video organizate de mai multe ori pe săptămână, precum și cu povestiri pentru cei mici.

Biblioteca se adresează copiilor de la vârsta preșcolară până la 16 ani, părinților acestora, personalului pedagogic și specialiștilor în domeniul cărții pentru copii, al educației și dezvoltării.

Biblioteca dispune de un fond enciclopedic de 244.551 de documente în diferite limbi, dintre care 57,3 la sută sunt în limba de stat.

Funcționarea eficientă a bibliotecii este asigurată de o echipă inteligentă, profesionistă și muncitoare, care respectă standarde înalte de etică a bibliotecii, actualizează cu promptitudine tehnologiile moderne și îmbunătățește serviciile oferite utilizatorilor.

Ваш отзыв

Click to rate

Это ваш бизнес?

Отправьте заявку о том, что это Ваша бизнес страница

Claim it now!

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.